Smørås IL

Sportsplan

Sportsplan

Formål med Sportsplanen

  • Sportsplanen gir klare retningslinjer for hvordan klubbens målsetninger, både sportslige og sosiale, skal nås.
  • Sportsplanen sikrer klubbstyrt drift og utvikling innenfor spiller‐, trener‐ og lederutvikling.
  • Sportsplanen er et fundamentet og grunnpilaren for klubbens sportslige og sosiale aktivitet.
  • Sportsplanen er et redskap til et mer planmessig og langsiktig arbeid i klubben.
  • Sportsplanen er et verktøy for kontinuitet, sammenheng og utvikling for spillere, trenere og ledere.
  • Sportsplanen er et et verktøy for treneren mtp. hva som forventes av treningsinnhold og kampgjennomføring i den aktuelle aldersgruppe.
  • Sportsplanen er et hjelpemiddel for å påvirke spillere mtp. holdninger og adferd til trening og kamp.
  • Sportsplanen er et hjelpemiddel for å kommunisere klubbens mål og grunnprinsipper til trenere, ledere, spillere og  foreldre.
  • Sportsplanen er et hjelpemiddel for å kommunisere klubbens mål og grunnprinsipper til eksisterende og potensielle samarbeidspartnere

Daglig leder / sportslig koordinator

      Thomas Natland    Tlf: 95109054   E-post: smil@smoras.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift