Smørås IL

Klubbhuset

Klubbhuset

Retningslinjer for leie av Smørås IL’s klubbhus

1. Klubbhuset skal fortrinnsvis leies ut til seminarer, konfirmasjoner, barnedåp, begravelser etc.

For andre arrangementer, er grensen satt ved f.o.m 40-års-dager.

* I tillegg kan klubbhuset kan leies ut til private arrangement for utøvere i barne- ungdomsgruppen ( fødselsdags og/eller skolearrangement ) der minimum 10 ( eller minst 50 % ) av deltakerne er medlemmer av klubben. ( se egen pris )

Ansvarlig voksen må være leietaker. Denne personen må være over 25 år og skal være tilstede under hele arrangementet.

2. Prisliste:

Mandag – fredag: 09.00 – 16.00: Leie kr. 600,- pr time. Minsteleie kr. 2700,-

Mandag – torsdag: 16.00 – 23.00. Leie kr. 600,- pr time. Minsteleie kr. 2700,-

Fredag: Leie kr. 2900,- pr. dag ( lokalet er disponibelt fra 1600-0200 )

Lørdag - søndag: Leie kr. 3300,- pr. dag ( lokalet er disponibelt fra 1000-0200 )

Etter avtale kan lokalene disponeres tidligere ( hvis det er ledig ) for forberedelser.

Utvask må foretas av leietaker og være ferdig innen klokken 0900 påfølgende dag

 • Egne tider gjelder ved leie til fødselsdager og/eller skolearrangementer og for dagleie.

 • Det finnes vaskemidler og utstyr i klubbhuset

Hvis utvask blir foretatt av leietaker, og dette ikke er tilfredsstillende utført, blir det bestilt utvask fra vaskebyrå og fakturert leietaker

Utvask kan bestilles, og vil evt bli fakturert i tillegg og i ettertid med omgående forfall.  Egne satser gjelder.  Ta kontakt med undertegnede.

 

Fødselsdags og/eller skolearrangement ( se tekst i punkt over ): alle dager 1600-2000 :

 • kr. 1300,- for ikke-medlemmer

 • kr. 800,- for medlemmer

OBS: Alle som leier til fødselsdags og/eller skolearrangementer må foreta utvask innen klokken 2000 samme kveld - hvis ikke noe annet blir avtalt på forhånd.

3. Betaling av leie:
Avtalt leie skal innbetales i forkant av arrangementet – faktura tilsendes

Ved avbestilling senere enn 3 uker før utleiedato, må man betale kr. 1000,-.

4. Andre forhold:

 •   Utleier er ikke ansvarlig for tyveri fra garderobe.

 •   Leietaker kan gjøres økonomisk ansvarlig dersom noe er forsvunnet/stjålet fra klubbhuset.

 •   Smørås IL forbeholder seg retten til å belaste leietaker med tilleggsfaktura i etterkant av

  arrangementet, dersom det er ødeleggelser/unormal slitasje i lokalene ( eller utenfor ) som medfører økonomiske utlegg for utleier.
  Dette gjelder også hvis det ikke er rengjort og ryddet på en tilfredsstillende måte
  Leietaker skal melde fra skriftlig ( f.eks. ved mail ) til utleier dersom noe ødelegges.

5. Plikter ved leie/arrangement i Smørås IL’s klubbhus:

 • Rydd/vask alle bord. Sett bordene på plass slik som de stod.

 • Salongene må settes på plass. Vask alle bord.

 • Rydd boss og papir ut av huset. ( container finnes på utsiden av klubbhuset )

 • Lokalene skal ryddes for tomme flasker.

 • Boss og annet griseri må kostes opp. Kost/brett/mopp står i kott.

 • Gulv i alle rom, toaletter og servanter/vasker skal vaskes grundig.

 • Alt kjøkkenutstyr som har vært i bruk skal være vasket og satt på plass.

  NB! Se instruks for oppvaskemaskin.

 • Stekeovnene må rengjøres etter bruk.

 • Hyller i kjøleskap må ryddes.

 • Kaffetrakter må vaskes, vannkolbene vaskes i maskin. Støpsel trekkes ut!

 • Husk å skylle kaffekannene.

 • Oppvaskemaskin skal være tappet for vann. Ta ut matrester fra risten inne i maskinen.

  NB! Bruksanvisning henger på veggen.

 • Kjøkkenet skal være ryddet. Vasken og benkene skal være vasket.

 • Forlat kjøkkenet i den stand du ønsker å finne det.

 • Klubbhuset er ikke ansvarlig for glemte gjenstander.

 • Det er totalt røykeforbud i alle lokalene , på verandaen og på nedsiden av huset.

  Nærmeste røykeplass er på utsiden ved postkassene

 • NB: TA HENSYN til vår gode naboer – unngå “skrik og skrål” – og for høy musikk.

6. Sikkerhet:

Utleier orienterer leietaker om alle sikkerhetsmesige aspekter. Leietaker er forpliktet til å orientere seg og sine gjester om rømningsveier og brannslukkingsutstyr, samt påse at rømningsveiene til enhver tid er ryddet. Brannfarlige dekorasjoner skal ikke benyttes, og stearinlys skal til enhver tid holdes under oppsyn.

7. Prioriteringsrekkefølge:

 1. Medlemmer i klubben som bidrar på en utstrakt måte; gjennom trener – og oppmannsjobb eller verv i diverse styrer.

 2. Medlemmer i klubben.

 3. Eksterne leietakere.

8. Frister for reservasjon/”søknad”:

 • For arrangementer 1. januar - 30. Juni: 20. Desember

 • For arrangementer 30. Juni – 31. desember: 31. Januar Etter disse datoene blir klubbhuset utleid fortløpende.

( f.eks kan man den 25. Januar spørre om å få leie 28. Mai – og hvis det da er ledig, får man svar på dagen )

Dersom flere ønsker å leie samme dato, vil det bli foretatt en prioritering/trekning utifra nevnte prioriteringsrekkefølge. 

Daglig leder / sportslig koordinator

      Thomas Natland    Tlf: 95109054   E-post: smil@smoras.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift