Smørås IL

Politiattest

Politiattest

 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politi- attest. Den nedre grense er 15 år. 
 
 
FREMGANGSMÅTE 
 

1.  Ta kontakt med daglig leder for å få skjemaet som heter:   Bekreftelse på formål med politiattest
 
Send ditt navn og fødsels-og personnummer (11siffer) i en
mail til smil@smoras.no og be om denne bekreftelsen
 
2.  Følg deretter instruksjonene her:
 
3.  Når godkjent politiattest er kommet fra Politiet, må den forevises til daglig leder.  
       Send den gjerne i en e-post, eller kom innom kontoret
 
Alle i Smørås IL må fornye politiattesten hvert 3. år.
 
 
 

 

Daglig leder / sportslig koordinator

      Thomas Natland    Tlf: 95109054   E-post: smil@smoras.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift