Smørås IL

Barnefotball - info

Barnefotball - info

 

Sesongen 2018:

Sesongen 2018

NFF Hordaland viderefører pilot 2017 også i sesongen 2018.

Spillformer

3-er fotball (6-7 år) (årgangen 2011)

3 mot 3 uten keeper, med små mål. Det er hensiktsmessig at banene har vant, men det er ikke et krav. I disse årsklassene vil det være turneringer arrangert av klubber i lokale soner. Detaljene rundt selve avviklingen av kampene vil bli presentert etter hvert.

5-er fotball (8-9 år) (årgangene 2010 og 2009)

5-er fotball for disse årsklassene på samme måte som tidligere. Seriekampene arrangeres lokalt i sonene med hjelp av de ansvarlige i hver sone. Her blir det turneringsspill eller vanlig seriespill avhengig av hva klubbene i den enkelte sone ønsker. NFF Hordaland anbefaler at det i størst mulig grad arrangeres turneringsspill i helgene for disse årsklassene.

7-er fotball (10-11 år) (årgangene 2008 og 2007)

Avdelingsoppsettet og terminlisten lages av kretsen, og legges ut på www.fotball.no. 10-åringene får kampdag torsdager og 11-åringene tirsdager (se under).

9-er fotball (12-13 år) (årgangene 2006 og 2005)

Spilleregler for 9-er fotball skal benyttes i begge i disse årsklassene (blant annet offside). 12- årsklassen skal ikke ha resultatrapportering og tabeller. Detaljene rundt selve avviklingen av kampene (banestørrelse, målstørrelse osv.) vil bli presentert etter hvert. 

 

Kampdager

I forbindelse med innføring av 15-årsklasse, har vi revidert oppsettet vårt når det gjelder kampdager i aldersbestemte klasser. Vi vil fortsette med tirsdager og torsdager som kampdager, fordi det gir klubbene stor mulighet til hospitering av spillere mellom årsklasser. I 2017 vil terminlistene bli satt opp ut fra følgende modell:

Tirsdager:11år13år15år19år
Torsdager:10år12år14år16/17år

Så vil det som vanlig være slik at en del kamper i ungdomsklassene må gå i helgene fordi det ikke er nok plass på banene tirsdager og torsdager.

På vedlegget finner dere informasjonen som ble gitt på laglederkvelden 

 

 

 

Daglig leder / sportslig koordinator

      Thomas Natland    Tlf: 95109054   E-post: smil@smoras.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift