Smørås IL

Visjon, ambisjoner og verdisett

Visjon, ambisjoner og verdisett

Visjon:

 • Flest mulig – lengst mulig

 

Hovedmål:

 • Gi et godt sportslig og sosialt tilbud til alle medlemmer, uavhengig av ferdigheter, slik at flest mulig ønsker å fortsette i Smørås IL.

 

Delmål:

 • Alltid ha fokus på fair play.
 • Legge til rette for god sportslig utvikling for alle, uansett ferdighetsnivå.
 • Fokusere på trivsel og utvikling framfor resultater.
 • Differensiere mtp på mengde og kvalitet slik at både topp og bredde får et godt tilpasset tilbud.
 • Utvikle spillere til å gå hele veien opp til klubbens ulike seniorlag for menn og kvinner.
 • Legge til rette for en god utvikling av klubbens trenere, ledere og dommere.

 

Ambisjoner mot 2021

 • Vi er gjennomgående klubbstyrt og med klare ansvars- og rollefordelinger.
 • Vi er best på fotball-fasiliteter i Bergen Sør.
 • Vi har en sunn og ryddig økonomi med positiv egenkapital og god likviditet.
 • Vi er en foretrukken og strategisk samarbeidspartner for sponsorer og andre støttespillere.

Dette må ligge til grunn for at klubbens viktigste ambisjon skal nås:

 • Vi har et sportslig kvalitetstilbud til alle, med byens laveste frafallsprosent.

 

Våre fire kjerneverdier er en viktig del av grunnmuren vår, de skal gjenspeiles i all vår aktivitet, både på og utenfor banen. Verdiene i Smørås IL er styrende for hvordan vi skal nå vår visjon og våre ambisjoner. De er forankret i NFF’s verdisett; fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

Inkludering – Smørås IL skal være en inkluderende klubb for alle i nærområdet, og på best mulig måte ta vare på flest mulig, lengst mulig.

 

Mestring – Smørås IL sitt sportslige tilbud skal ha fokus på at trivsel og utvikling skapes gjennom mestring, på riktig nivå for den enkelte.

 

Glede – Smørås IL skal legge til rette for gode opplevelser i et trygt miljø, slik at alle opplever glede gjennom aktiviteten.

 

Kameratskap – Smørås IL skal være en klubb der alle tar vare på, og bryr seg om  hverandre i vennskapelige omgivelser

Daglig leder / sportslig koordinator

      Thomas Natland    Tlf: 95109054   E-post: smil@smoras.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift