Smørås IL

Prosjekt Kvalitetsklubb

Prosjekt Kvalitetsklubb

Det å bli en kvalitetsklubb innebærer at vi som klubb oppfyller 18 kriterier som anerkjenner god kvalitet i klubbdriften vår. Norges Fotballforbund ønsker gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb. Fotballklubber som driver et strukturert arbeid skaper sportslig utvikling, stimulerer til mer frivillighet og gir kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve.

Smørås IL har jobbet målrettet med prosjektet siden oppstarten vinteren 2016. Vi har gjennomført 2 milepælsmøter med NFF Hordaland, 5 internmøter og mange gruppemøter. Prosessen begynner å gi resultater og flere av gruppene nærmere seg nå ferdigstillelse av sine oppgaver. Neste milepælsmøte med NFF Hordaland er i månedskiftet mars/april, og vi håper på sertifisering tidlig vår 2017.

Etterhvert vil dokumenter bli lagt ut under denne fanen til prosjektet er avsluttet og dokumentene vil bli flyttet til faner tilhørende sin kategori. 

Vår viktigste jobb er ikke å ferdigstille søknaden for å bli sertifisert, men å implementere klubbens "nye retning" til alle våre lag og medlemmer, her er det viktig at vi sammen drar i samme retning - og sammen skaper et fotballmiljø vi alle kan være stolte av å være en del av!

Daglig leder / sportslig koordinator

      Thomas Natland    Tlf: 95109054   E-post: smil@smoras.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift