Smørås IL

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL

Klikk på vedlegg for å laste ned Hospiteringsplan for Smørås IL i sin helhet

Hva er hospitering?

  • En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør.
  • Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv aktivitet så lenge det er klubbstyrt.
  • For spilleren er hospitering under ordnede former en god erfaring og inngår som et naturlig ledd i vår spillerutvikling.
  • Hospitering i Smørås IL er tillatt fra 10år

Hvorfor ønsker vi hospitering?

  • Smørås IL ønsker å differensiere tilbudet på treningsfeltet for å utvikle alle spillere. Derfor er det viktig at spillere som ønsker flere aktiviteter og som trenger større fotballmessige utfordringer i trening/kamp får muligheter til å trene med eldre spillere. Når en spiller hospiterer vil spilleren delta en periode på et annet lag, men fortsatt tilhøre sitt opprinnelige lag.
  • Hensikten med hospitering er at spilleren får fotballmessige utfordringer med nye impulser og læring som han kan ta med seg tilbake på sitt opprinnelige lag. Ved en slik ordning vil både laget og spilleren dra nytte av hospiteringsordningen.
  • Det er viktig at når spilleren kommer tilbake til opprinnelig lag skal han ta med seg holdninger og ferdigheter som gjør at han øker kvaliteten på sine egne lags treninger. Klarer ikke spilleren dette, er man ikke moden nok og klar for hospitering.

Daglig leder / sportslig koordinator

      Thomas Natland    Tlf: 95109054   E-post: smil@smoras.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift